ByggKvalité

Håkan Blissing
Byggingenjör SBR

Mobiltfn: 070-52 923 43
E-post: info@byggkvalite.se
Besiktning av kakel och klinker

Byggkeramikrådet

Byggkeramikrådet har utarbetat regler för hur arbeten med kakel och klinker ska utföras. Där framgår vilka toleranser och övriga krav som ska kunna ställas på arbetena.

När det gäller våtrum, såsom badrum, finns särskilda regler i ”BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum”.

Dessa regler har fortlöpande ändrats så det gäller att inblandade parter håller sig uppdaterade.

Förutom de allmänna reglerna måste man ha tillgång till de olika tätskiktsleverantörernas arbetsanvisningar. Varje fabrikat har sina system och de ska inte blandas ihop.

Förutom våtrumsreglerna finns flera regler för hur vatteninstallationer ska utföras i våtrum. Arbetena i våtrum ska helst uppfylla kraven i ”Branschregler för säker vatteninstallation”.

Vi har de kunskaper som krävs för att kunna avgöra om ett våtrum är rätt utfört. Dessutom kan vi avgöra om arbetena uppfyller de estetiska krav som man har rätt att ställa.