ByggKvalité

Håkan Blissing
Byggingenjör SBR

Mobiltfn: 070-52 923 43
E-post: info@byggkvalite.se
Om ByggKvalité

ByggKvalité Ingenjörsbyrå AB är ett företag som utför besiktningar av hus i Blekinge, nord-östra Skåne och södra Småland. Vi har över 40 års erfarenhet i branschen och har all den utbildning och kompetens som behövs. Vi har utbildning för att utföra entreprenadbesiktningar. Vi är certifierade för att vara "Kontrollansvariga - Behörighetsnivå K" som gäller för för alla typer av normalt förekommande byggnationer. De som anlitar oss är företag, privatpersoner, advokater och försäkringsbolag som behöver kvalificerad hjälp med besiktningar. Det kan gälla:

Kontrollansvarig vid byggnationer

Vi kan hjälpa dig med kontrollansvaret när du ska bygga eller riva.

Slutbesiktning av byggnadsentreprenader

Vi utför slutbesiktningar av flerbostadshus, privatbostäder, industrier, kontor, kyrkor mm.

Redan på 1980-talet utbildade ägaren sig till besiktningsman. Senast hösten 2014 genomgick han en förnyad utbildning för att hålla sig uppdaterad.

Garantibesiktning

Vi utför garantibesiktningar när man vill få en genomgång av statusen på byggnaderna innan garantitiden upphör.

Utredning av fel i fastigheter

Vi blir ofta anlitade som sakkunniga av advokater för att göra utredningar vid tvister vid fastighetsköp eller vid oenigheter i samband med entreprenader.

Underhållsbesiktning av befintlig bebyggelse

Vi talar om de eventuella åtgärder som behöver göras med husets underhåll för att ditt hus ska må bra och inte blir ett problemhus.

ByggKvalité AB har den erfarenhet som behövs i dessa, ofta komplicerade, frågor. Vi är ett opartiskt företag som är helt obundna till andra byggkonsulter, entreprenörer, byggvaruhandlare och mäklare. Detta innebär att vi inte behöver skydda någon annans intresse än våra beställares.

Vår uppgift är att hjälpa dig få rätt när det kan gå fel.