ByggKvalité

Håkan Blissing
Byggingenjör SBR

Mobiltfn: 070-52 923 43
E-post: info@byggkvalite.se
Utredning av fel i fastigheter

Vi blir ofta anlitade som sakkunniga av advokater för att göra utredningar vid tvister vid fastighetsköp eller vid oenigheter i samband med entreprenader.

I arbetet ingår att besiktiga, skriva rapporter och göra utredningar som ska ligga till grund för en rättsprocess. Med detta som underlag får vi ofta deltaga som sakkunniga i rättegångar vid olika tvister. Detta arbete bedrivs med stor noggrannhet och eftertänksamhet. Vår sakkunskap har våra beställare och deras advokater haft stor framgång av.