ByggKvalité

Håkan Blissing
Byggingenjör SBR

Mobiltfn: 070-52 923 43
E-post: info@byggkvalite.se
Garantibesiktningar

Före utgången av den kortaste garantitiden verkställs garantibesiktning, om inte parterna kommer överens om annat. Se det aktuella entreprenadavtalet beträffande tider, som ibland kan vara andra än nedanstående.

Det är beställaren som ansvarar för att kalla till en garantibesiktning. Om beställaren inte kallar försitter beställaren sin rätt till garantibesiktningen och går då miste om rätten att framföra garantikrav på entreprenaden.

Ansvarstid

Entreprenörens ansvar för fel efter garantitidens utgång: